Книги

Защо точно ние:

* Издаваме книги с малък тираж

* Всички видове корици

* Всякакъв формат книга до A4 (210×297 мм)

Други услуги:

* ISBN

* Корекция, редакция, страниране, дизайн.

За да изчислим разходите, трябва да знаем:

1. В каква форма (ръкописна или компютърен набор) е оригиналът.

2. Черно-бял печат или цветен (ако има цветни илюстрации, посочете колко).

3. Брой страници.

4. Изисквания за корица (цветност, плътност, твърда или мека).

5. Желани срокове.

Всеки тираж е индивидуален.

Въпроси можете да зададете по пощата: office.karia2020@gmail.com

или се обадете на: 0896 200 351