Отзиви

Отзиви

За искрицата любов в Града на мрака

Възможно ли е да променяме и да превключваме с помощта на волята си Пространството и Времето? Как да намерим точните знаци, които определят съдбата ни? Как да открием смисъла на живеенето? Трудно ли е да приемем измамното за единствено възможно?

Read More