Надя Георгиева

Надежда Стоянова Георгиева е родена през 1943 г. в гр. Бургас. Завършила е Учителския институт в родния си град, специалност „Детска педагогика“. Работила е като базов учител към УИ и е носител на три грамоти за много добра педагогическа дейност.

През 2021 година издава стихосбирката „Ехото на живота“, третираща актуални теми, проблеми и откровения на нашета съвремие.

Книги от автора