Иванка Тополова

Иванка Тополова е родена в село Стрелец, Великотърновско. Завършила е геология и изследване на рудни полезни изкопаеми в Санкт-Петербург, Русия, и математика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Работила е като геолог по проучване на руди в Странджа и като ръководител звено за търсене, картиране, оценка и прогнози на полезни изкопаеми.
Автор е на книгите „Тайните на Гея“ (2010), „С жизнью на одной скамье“ (2011), „Бунтът на минутата“ (2011), „С дъх на море“ (2014), „Симфония на душата“ (2015), „Буря иль соната“ (2020), „Когато птиците пеят“ (2020). Нейни стихове са печатани в периодични издания и антологии.

Книги от автора